Punkt poboru krwi

Punkt Poboru Krwi znajduje się na poziomie BP szpitala, obok Izby Przyjęć Szpitala - wejście B2

Czynny w godz. 7:00 – 14:30 od poniedziałku do piątku.

Telefon: (61) 841-96-42

 

Po godzinach pracy Punktu Poboru Krwi krew od osób dorosłych pobiera pracownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej.

Dbając o bezpieczeństwo noworodków, niemowląt i dzieci krew od tych pacjentów pobierana jest wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 14:30.

 

Odpłatność za badania

Za badania odpłatne zapłacić należy w Kasie mieszczącej się przy Izbie Przyjęć. 

Kasa czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 6:45 - 19:45.

Płatność gotówką lub kartą płatniczą.

Po godzinach pracy Kasy opłaty za badania laboratoryjne dokonuje się wyłącznie gotówką w Punkcie Poboru Krwi.

 

W godzinach popołudniowych oraz w soboty i niedziele wejście do Punktu Poboru przez Izbę Przyjęć