Pracownia mikrobiologiczna

Pracownia Mikrobiologiczna znajduje się na poziomie BA szpitala

Czynna 7 dni w tygodniu od 7:00 do 14:35
Telefon:  61 8419-275

Kierownik: dr n. farm. Anna Szumała - Kąkol
Specjalista IIo w zakresie mikrobiologii

W Pracowni Mikrobiologicznej wykonywane są badania szerokiej gamy materiałów, między innymi: krwi, moczu, płynu mózgowo-rdzeniowego i innych płynów z jam ciała, materiałów pobranych śródoperacyjnie, plwociny, nasienia, kału, ropy, wymazów z pochwy, kanału szyjki macicy, cewki moczowej, ran, zmian skórnych, gardła, nosa, ucha, odbytu i innych.

Jak przygotować materiał do badań ?

W ramach badań mikrobiologicznych wykonywane są:

 • posiewy materiałów w kierunku bakterii tlenowych (w tym gronkowców, paciorkowców grup A i B, enterokoków, pałeczek Gram-ujemnych i innych), bakterii beztlenowych i mikroaerofilnych, mykoplazm urogenitalnych (Mycoplasma i Ureaplasma), grzybów drożdżopodobnych i rzęsistka pochwowego
 • identyfikacja wyizolowanych drobnoustrojów do poziomu gatunku
 • oznaczanie wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki i chemioterapeutyki (tzw. antybiogramy), w tym określenie najmniejszego stężenia hamującego wzrost drobnoustrojów (MIC) oraz wykrywanie mechanizmów oporności drobnoustrojów
 • badania w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową: kiły (serodiagnostyka) oraz rzeżączki (posiew i antybiogram)
 • mikroskopowa ocena stopnia czystości pochwy (tzw. biocenoza pochwy)
 • wykrywanie antygenów paciorkowców grupy B w płynie mózgowo-rdzeniowym, surowicy krwi i moczu
 • wykrywanie w płynie mózgowo-rdzeniowym antygenów Haemophilus influenzae typu b, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis typu B / Escherichia coli K1 oraz Neisseria menigitidis typu C
 • kontrola procesu sterylizacji w autoklawie
 • badania w kierunku Chlamydia Trachomatis i wirusów HPV wykonywane są Pracowni  Diagnostyki Laboratoryjnej (61 8419-208 , 61 8419-220 )

Jak przygotować materiał do badań?

Przyjmowanie materiałów do badań mikrobiologicznych:

 • w dni powszednie w godzinach 630 – 2200 – w Centralnym Punkcie Przyjmowania, Rejestracji i Przygotowania Materiału (pokój nr 50)
 • w dni powszednie w godzinach 2200 – 630 – w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej (pokój nr 19)
 • w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy przez całą dobę w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej (pokój nr 19)

Do badań można dostarczyć materiał pobrany przez pacjenta w domu lub przez jego lekarza. Pacjenci mogą również zlecić pobranie materiału przez upoważnionych pracowników Szpitala.

W Pracowni Mikrobiologicznej wykonywane są badania dla pacjentów Szpitala i Poradni przyszpitalnych oraz dla zleceniodawców zewnętrznych. Dla pacjentów Szpitala i zleceniodawców zewnętrznych ze skierowaniem od lekarza posiadającego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, badania są wykonywane bezpłatnie. Pozostali zleceniodawcy wnoszą opłatę za badania zgodnie z aktualnym cennikiem obowiązującym w Szpitalu oraz proszeni są o wypełnienie druku zlecenia.

Pracownia Mikrobiologiczna posiada certyfikaty kontroli jakości POLMICRO przeprowadzanej przez Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej oraz europejskie certyfikaty EARSS-NEQAS.