Pracownia Immunohematologii Transfuzjologicznej

Pracownia Immunohematologii Transfuzjologicznej
Pracownia znajduje się na poziomie BA szpitala
Czynna całą dobę we wszystkie dni tygodnia

Telefon: 61 8419-627; 61 8419-211

Kierownik: mgr Izabela Nehyba-Humbla
Specjalista diagnostyki laboratoryjnej
 

Oferujemy Państwu badania z zakresu:

  • Grupy krwi (u osoby dorosłej i noworodka) - badanie polega na oznaczeniu antygenów krwinki czerwonej grup głównych układu AB0 oraz antygenu D układu Rh (czytaj więcej).
  • Wykrywanie, identyfikacja i mianowanie przeciwciał odpornościowych skierowanych do antygenów krwinki czerwonej (czytaj więcej).
  • Bezpośredni test antyglobulinowy a badanie służy do wykrycia przeciwciał opłaszczonych na krwinkach czerwonych in vivo (czytaj więcej).
  • Fenotyp układu Rh i Kell.
  • Próba zgodności( również do transfuzji krwi wymiennej i do płodowej)a badanie jest wykonywane w celu doboru dla pacjenta krwi zgodnej w zakresie antygenów układu AB0 antygenu RhD (czytaj więcej).
  • Badania immunohematologiczne u kobiet w ciąży – wykonywane w celu szybkiej diagnostyki konfliktu i zapobiegania choroby hemolitycznej płodu (czytaj więcej).
  • Prowadzenie immunoprofilaktyki konfliktu anty-D oraz kwalifikowanie do podania immunoglobuliny kobiet w ciąży i po porodach.
  • Badania laboratoryjnej diagnostyki transfuzjologicznej u kobiet w ciąży i prowadzenie ewidencji konfliktów serologicznych.

 
Pracownia ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu konfliktu matczyno-płodowego.
Następstwem konfliktu serologicznego między matką i płodem jest choroba hemolityczna płodu / noworodka. Konflikt serologiczny matczyno-płodowy jest spowodowany obecnością w surowicy matki alloprzeciwciał odpornościowych reagujących z antygenami krwinek czerwonych płodu. (czytaj więcej)

Pracownia wykonuje badania wykorzystując nowoczesne analizatory, testy mikrokolumnowe charakteryzujące się wysoką czułością i swoistością.
Archiwum pracowni i Banku Krwi powadzone jest elektronicznie za pomocą profesjonalnego oprogramowania zarządzającego danymi pracowni i banku krwi co pozwala na bardzo szybkie uzyskanie informacji na temat przebadanych pacjentów oraz w szybki i bezpieczny sposób pozwala dobrać składnik krwi do toczenia.

Badania wykonuje doświadczony i wykwalifikowany personel, którego kwalifikacje są potwierdzone aktualnymi zaświadczeniami wydanymi przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.
Personel stale podnosi swoje kwalifikacje : pracownicy uczestniczą w szkoleniach specjalizacyjnych organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu , szkoleniach prowadzonych przez RCKiK w Poznaniu oraz sympozjach i konferencjach naukowych.

Pracownia uczestniczy od wielu lat w międzynarodowych programach kontroli laboratoryjnej, posiada certyfikaty , które nie tylko potwierdzają udział w programie kontrolnym, lecz określają osiągnięte wysokie wyniki.