Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

 

 

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej znajduje się na poziomie BA szpitala
Czynna całą dobę we wszystkie dni tygodnia

Telefon : 61 8419-208; 61 8419-220

Kierownik: mgr Katarzyna Ziółkowska

Specjalista w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej i laboratoryjnej genetyki medycznej
 

Oferujemy Państwu badania z zakresu

Badania hormonów w dobowej zbiórce moczu:

  • Wolny kortyzol


Poziom kortyzolu w surowicy wykazuje zazwyczaj wahania w ciągu dnia. Najwyższa aktywność występuje zwykle wcześnie rano, następnie spada w ciągu dnia, aby wieczorem obniżyć się do około połowy poziomu porannego. Oznaczanie stężenia kortyzolu w surowicy jest więc stosowane w monitorowaniu chorób, którym towarzyszy nadprodukcja (np. choroba Cushinga) lub obniżone wytwarzanie (np. choroba Addisona) kortyzolu. Oznaczenie kortyzolu w dobowej zbiórce moczu jest preferowaną metodą wykrycia zespołu Cushinga, ze względu na fakt, że wydalanie kortyzolu w moczu nie jest zależne od dziennych rytmów jego wydzielania. Kortyzol wydalany w niezmienionej postaci z moczem określany jest mianem wolnego kortyzolu w moczu.