Nieinwazyjna przesiewowa diagnostyka oceny ryzyka wad genetycznych płodu (TESTY PODWÓJNE)

Test podwójny (test PAPP-A)

Wykonywany jest w I trymestrze ciąży (między 9+0 a 13+6 tyg. ciąży) jako badanie przesiewowe w kierunku wykrywania ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych u płodu, takich, jak: trisomia 21 (zespołu Downa), trisomia 18 (zespołu Edwardsa), czy trisomia 13 (zespół Patau).

Polega na oznaczeniu w surowicy matki białka ciążowego A (PAPP-A) oraz wolnej podjednostki ß hCG. Do obliczeń ryzyka należy uwzględnić pomiar NT. Odstąpienie od tego markera jest możliwe jedynie w przypadku ciąż wielopłodowych. W przypadku tego testu niezbędne jest podanie wymiaru CRL (wymiar ciemieniowo- siedzeniowy). Podanie przez lekarza obecności kości nosowej (NB) zwiększa czułość testu.

Badania są wykonywane na analizatorze DELPIA Xpress firmy ParkinElmer precisely metodą fluorescencji opóźnionej w czasie, technologia ta została zaaprobowana przez Fundację Medycyny Płodowej (FMF) z Londynu do przesiewowych badań prenatalnych oraz Polskie Towarzystwo Ginekologiczne.

Warunki pobierania krwi i transportu materiału:

  1. Krew pobiera się na skrzep.
  2. Pacjentka nie musi być na czczo.
  3. Krew należy pobierać w tym samym dniu, kiedy wykonywane jest badanie ultrasonograficzne.
  4. Jeżeli nie można przetransportować krwi w tym samym dniu, należy ją odwirować, a surowicę zamrozić w -20°C.