Pracownia cytogenetyczna

Pracownia znajduje się na poziomie BA szpitala
Czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 13.00

Telefon: 61 8419-239; 61 8419-506

Kierownik: mgr Katarzyna Ziółkowska
Specjalista w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej oraz laboratoryjnej diagnostyki medycznej
 

Pracownia Cytogenetyczna wykonuje badania z zakresu:
1. Inwazyjnej diagnostyki prenatalnej:

  • oznaczenia kariotypu z komórek płynu owodniowego.
  • oznaczenia kariotypu z krwi pępowinowej

2. Oznaczania kariotypu z krwi osób dorosłych i dzieci.

3. Nieinwazyjnej diagnostyki przesiewowej oceny ryzyka wad genetycznych płodu:

  • tzw. testy podwójne (ß-hCG, PAPP-A)

W celu przeprowadzenia diagnostyki prenatalnej (amniopunkcji lub kordocentezy genetycznej) należy skontaktować się z Poradnią Prenatalną i Patologii Wczesnej Ciąży: nr tel. 61 8419-311 (od 8.00 do 14.00)

W celu wykonania oznaczenia kariotypu osoby dorosłej lub dziecka należy wcześniej skontaktować się z Pracownią i ustalić termin badania cytogenetycznego : nr tel. 61 8419-239 lub 61 8419-506 w godzinach od 7 do 13.

W celu przeprowadzenia diagnostyki nieinwazyjnej – testy podwójne i potrójne, pacjentki mogą skontaktować się z:
• Poradnią USG i Badań Prenatalnych (nr tel. 61 8419 555/556) w przypadku, gdy pacjentka kwalifikuje się do tej diagnostyki
• bezpośrednio z Pracownią Cytogenetyczną (nr tel. 61 8419 239 lub 61 8419 506), jeśli pacjentka chce wykonać te badania odpłatnie.

Aby przeprowadzić badanie cytogenetyczne z krwi, pacjenci nie muszą być na czczo!