Informacje ogólne

Centralne Laboratorium
Ginekologiczno – Położniczy Szpital Kliniczny
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
ul. Polna 33
60-535 Poznań

Kierownik:
mgr Katarzyna Ziółkowska – (nr tel. 61 8419-321)
Diagnosta laboratoryjny
Specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
Specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej

Informacje dla pacjenta:

 

W obrębie Centralnego Laboratorium działają:

REJESTRACJA PACJENTA
Podczas procedury pobierania materiału do badań laboratoryjnych, pracownik laboratorium dokonuje jednoznacznej identyfikacji i weryfikacji tożsamości pacjenta, od którego został pobrany materiał. W związku z powyższym pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy podczas rejestracji jest zobowiązany potwierdzić tożsamość pacjenta poprzez okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej, przy czym legitymacja szkolna może być okazana jedynie przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia. W przypadku odmowy okazania jakiegokolwiek dokumentu, pacjent musi się liczyć z odmową wykonania badania laboratoryjnego z wyjątkiem czynności ratujących życie, których szpital nie może odmówić.
 

ODBIÓR WYNIKÓW

Wyniki badań wydajemy tylko za okazaniem dokumentu zapłaty (faktura, kp) oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość pacjenta, przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej.

Odbiór wyników w Kasie od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 - 19:30

Telefon: (61) 84-19-397

Punkt świadczy usługi pobierania materiału biologicznego u osób dorosłych, noworodków, niemowląt i dzieci.

Czynny w godz. 7.00 – 14.30 od poniedziałku do piątku.

Telefon: (61) 84-19-642

Doustny test tolerancji glukozy (OGTT) wykonywany jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 9.30

Dbając o bezpieczeństwo noworodków, niemowląt i dzieci krew od tych pacjentów pobierana jest wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 14.00

Po godzinach pracy Punktu Poboru Krwi, krew od osób dorosłych pobiera pracownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w godz. 14.35 – 22.00

Po godzinie 22.00 pobierana jest krew wyłącznie do badań pilnych, wymaganych do konsultacji lekarskiej.

 

Zajmuje się oznaczaniem parametrów biochemicznych w surowicy, moczu i płynach z jam ciała, hormonów w surowicy i w moczu, morfologii krwi, hemostazy, markerów nowotworowych i wirusowych

Telefon: 61 8419-208,  61 8419-220

specjalizuje się w oznaczaniu kariotypu z komórek płynu owodniowego, krwi pępowinowej oraz z krwi dzieci i osób dorosłych, jak również wykonuje badania z zakresu nieinwazyjnej diagnostyki prenatalnej – szacowanie ryzyka wad genetycznych płodu (testy podwójne i potrójne). Diagnostyka cytogenetyczna ma na celu analizę liczby i struktury chromosomów, która umożliwia wykrywanie aberracji chromosomowych wielu zespołów chorobowych (nr tel. 61 8419-506; 61 8419-239).

Wykonuje badania grupy krwi ,wykrywania i identyfikacji przeciwciał odpornościowych skierowanych do antygenów krwinki czerwonej, mianowanie w/w przeciwciał, określanie fenotypu krwinek czerwonych w zakresie antygenów układu Rh i Kell, BTA ( bezpośredniego testu antyglobulinowego), dba o bezpieczeństwo biorców krwi i noworodków (wykonywanie prób zgodności), wykonuje badania immunohematologiczne, badania laboratoryjnej diagnostyki transfuzjologicznej u kobiet w ciąży i prowadzi ewidencję konfliktów serologicznych (nr tel. 61 8419-627; 61 8419-211) .

W Pracowni wykonuje się badania materiałów w celu wykrycia drobnoustrojów (m.in. bakterie tlenowe i beztlenowe, grzyby drożdżopodobne, rzęsistek pochwowy) wywołujących zakażenia oraz określenie ich wrażliwości na antybiotyki i chemioterapeutyki (nr tel. 61 8419-275).

Świadczymy również usługi dla potrzeb badań naukowych - pobieranie materiałów, przechowywanie materiałów wykonywanie oznaczeń (nr tel. 61-8419-376).