Video Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Polna 33, 60-535 Poznań
tel. 61 8419 225 ( Izba Przyjęć ) //fax. 61 8419 288
email: office@gpsk.ump.edu.pl
konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego
      nr rachunku: 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002